•   enoria@naos-aghiospavlos.gr
   

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών
Προς τους πιστούς των εκκλησιαστικών επαρχιών Αθηνών και Ρόδου αρ. 25 Αθήνα, Δεκέμβριος 201 Λήξη Έτους ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ. Και τώρα;Αγαπητοί μου αδελφοί, έχω να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω αυτής της επιστολής από τον Απρίλιο. Τα πιεστικά καθήκοντά μου δεν μου άφηναν τον χρόνο να συντάξω τις επιστολές που επιθυμούσα. Να, όμως που σήμερα μπορώ και πάλι να επικοινωνήσω μαζί σας για ένα θέμα σπουδαιότατο!Τον Δεκέμβριο σας είχα αναγγείλει ότι από 3 Δεκεμβρίου 2017 εγκαινιάσαμε ένα ΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑ-ΦΗΣ, το οποίο λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2018. Το είχαμε εγκαινιάσει επειδή ο Πάπας Φραγκίσκος μας είχε προτρέψει να αφιερώνομε κάθε χρόνο μια Ημέρα με θέμα την Αγία Γραφή ή Βίβλο. Και μας εξηγούσε τον λό-γο: «Η Βίβλος εξιστορεί τα μεγαλεία της ευσπλαχνίας του Θεού. Κάθε σελίδα, είναι εμποτισμένη από την α-γάπη του Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα, μέσα από τα λόγια των προφητών και τα σοφά γραπτά, διέπλασε την ι-στορία του Ισραήλ πάνω στην αναγνώριση της τρυφερότητας και της εγγύτητας του Θεού, παρά την απιστία του λαού. Η ζωή του Ιησού και η διδασκαλία του, σημαδεύουν, με τρόπο καθοριστικό, την ιστορία της χριστια-νικής κοινότητας. Διαμέσου της Αγίας Γραφής, που διατηρείται ζωντανή από την πίστη της Εκκλησίας, ο Κύ-ριος συνεχίζει να μιλά για τη Νύμφη του Εκκλησία και της δείχνει τους δρόμους που πρέπει να διανύσει, για να φθάσει σε όλους το Ευαγγέλιο της σωτηρίας». Γιατί όμως να γνωρίσομε καλύτερα την Αγία Γραφή; Λέει ο απόστολος Παύλος: «Όλη η Γραφή, εμπνευ-σμένη από τον Θεό, είναι ωφέλιμη για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθω-ση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση στη δικαιοσύνη (αγιοσύνη)» (2 Τιμ. 3,16).Έτσι, κατ’ αυτό το Έτος πραγματοποιήσαμε μια Ημερίδα Αγ. Γραφής, οι εφημέριοι τοποθέτησαν την Αγ. Γραφή σε κεντρική θέση μέσα στους ναούς και μιλούσαν γι’ αυτή στην ομιλία τους, εκτέθηκαν στις ενορίες κάποιοι πίνακες για την Αγ. Γραφή, και είχαμε δύο συναυλίες με άσματα από την Αγ. Γραφή. Και συγχαίρω όσους εργάστηκαν για όλα αυτά!Τώρα, οι ιερείς και εγώ σκεφθήκαμε να ορίσομε μια ημέρα κάθε χρόνο, την Α’ Κυριακή της Παρουσίας (4 Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα) ως Ημέρα Αγ. Γραφής. Αυτή η Κυριακή φέτος θα είναι 2 Δεκεμβρίου. Το ερώτημα είναι: τι πρέπει να επιδιώκομε και τι να κάνομε;Το έτος 2008 η Σύνοδος των Επισκόπων είχε μελετήσει το θέμα: «Ο Λόγος του Θεού στη ζωή και την αποστολή της Εκκλησίας». Και ο Πάπας Βενέδικτος 16ος μας είχε απευθύνει έπειτα μια Αποστολική Παραίνε-ση για να μας παρουσιάσει τον καρπό της Συνόδου. Έγραφε: «Ο Θεός πρόφερε τον αιώνιο Λόγο του με αν-θρώπινο τρόπο. Ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα», και αυτός ο Λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τόνισε ότι ο Θείος Λόγος είναι μια εκ νέου ανακάλυψη της Εκκλησίας στις μέρες μας, και πρέπει να γίνει «σταθερή πηγή ανανέωσης, και εύχομαι ο Λόγος αυτός να γίνεται όλο και περισσότερο η καρδιά κάθε εκκλησιαστικής δραστηριότητας» (Ο Λόγος του Κυρίου, αρ.1). Τι σημαίνει «να γίνεται Λόγος του Θεού η ΚΑΡΔΙΑ κάθε εκ-κλησιαστικής δραστηριότητας»; Σημαίνει: Οτιδήποτε κάνομε ως Εκκλησία, πρέπει να εμπνεέται και να βασίζεται στην Αγ. Γραφή, και γι’ αυτό να τροφοδοτείται από τη Γραφή ή Βίβλο. Συνεδριάζει το ενοριακό Συμβούλιο; Αρχίζουν διαβάζοντας και μελετώ-ντας μια περικοπή της Βίβλου. Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Κάριτας ή των Νέων; Αρχίζουν μελετώντας μια περικοπή της Βίβλου, για να ακούσουν τι τους λέει ο Θεός. Συγκεντρώνονται οι κατηχήτριες ή η ομάδα Γονέων; Μελετούν μια περικοπή της Βίβλου. Πολύ περισσότερο θα πρέπει, όχι έκτακτα, αλλά τακτικά μέσα στη ζωή της ενορίας να γίνεται μια θεία Ανάγνωση, δηλαδή μια μελέτη ή στοχασμός και προφορικό μοίρασμα μεταξύ των παρόντων πάνω στα κείμενα της Γραφής ή Βίβλου. Ο σκοπός είναι να φωτίζεται η ζωή του χριστιανού από τη Γραφή, όχι παθητικά όπως κατά την ομιλία του ιερέα στην κυριακάτικη Λειτουργία, αλλά ενεργά και προσωπικά, έτσι που να συνει-δητοποιεί ο χριστιανός ότι είναι ο Θεός που του μιλάει στη ζωή του μέσα από την Αγ. Γραφή.Ο Πάπας Φραγκίσκος με την Παραίνεση «Η Χαρά του Ευαγγελίου» μας λέει ότι όλη η Εκκλησία σήμερα «επιθυμεί να βιώσει μια βαθιά ιεραποστολική ανανέωση» (αρ.127). Και τονίζει: «Η Αγία Γραφή, είναι πηγή του ευαγγελισμού. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να εκπαιδευόμαστε διαρκώς στην ακρόαση του Λόγου. Η Εκκλησία δεν ευαγγελίζεται τους άλλους, αν δεν αφήνει να ευαγγελίζεται διαρκώς τον εαυτό της. Είναι απαραίτητο, ο Λόγος του Θεού «να γίνεται ολοένα και περισσότερο η καρδιά κάθε εκκλησιαστικής δραστηριότητας» (174). Και με αυτή τη φράση συμβαδίζει με αυτό που μας έλεγε πιο πάνω ο Πάπας Βενέδικτος στο όνομα της Συνόδου των Επισκόπων: «Ο Λόγος του Θεού να γίνεται ολοένα και περισσότερο η καρδιά κάθε εκκλησιαστι-κής δραστηριότητας». Σεβαστιανός, ΑρχιεπίσκοποςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα σας βοηθήσει η Παραίνεση του Πάπα Βενέδικτου 16ου «Ο Λόγος του Κυρίου ο αιώ-νιος». Θα τη βρείτε στο καθολικό βιβλιοπωλείο ΚΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ, οδός Σίνα 2, Αθήνα, τηλ.2103626091

Share this entry

Comments


No comments to display for this post..

Leave a reply